El Cardenal Sistach aprueba 25 agrupaciones parroquiales en la archidiócesis de Barcelona

DECRET 01/15.- Barcelona, 19 de gener de 2015

Per tal d’assolir una millor atenció pastoral, un treball més conjuntat entre les parròquies i un renovat dinamisme evangelitzador;

Tenint en compte la necessitat d’adequar l’atenció pastoral als canvis demogràfics, socials i religiosos que hi concorren;

Donat que correspon al Bisbe Diocesà disposar tot allò relacionat a la organització eficaç en parròquies de la porció del Poble de Déu que li ha estat encomanada;

Comptant amb les aportacions de les reunions arxiprestals de preveres i dels consells pastorals arxiprestals;

Escoltat el parer favorable del Consell Presbiteral i amb el parer favorable del Consell Episcopal;

PEL PRESENT aprovem les agrupacions parroquials de l’arxidiòcesi fins a la data d’aquest decret:

 A la Zona Pastoral 1:

 ARXIPRESTAT DE RAMBLES-POBLE SEC 

 1. Agrupació de les parròquies del Poble Sec de Barcelona: Mare de Déu de Lourdes, Sant Pere Claver, Sant Salvador d’Horta i Santa Madrona.

 ARXIPRESTAT DE SANT JOSEP ORIOL 

 1. Agrupació de les parròquies de Mare de Déu de la Medalla Miraculosa i de Sant Llorenç, de Barcelona. 
 2. Agrupació de les parròquies de Mare de Déu del Pilar i de Sant Eugeni I Papa, de Barcelona.
 3. Agrupació de les parròquies de la Preciosíssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i de Sant Domènec Guzmán, de Barcelona.

 ARXIPRESTAT DE PURÍSSIMA CONCEPCIÓ 

 1. Agrupació de les parròquies de Puríssima Concepció i de Sant Francesc de Sales, de Barcelona

 ARXIPRESTAT DE SAGRADA FAMÍLIA 

 1. Agrupació de les parròquies de Immaculat Cor de Maria i de Sant Tomàs d’Aquino, de Barcelona. 

A la Zona Pastoral 2: 

ARXIPRESTAT DE VILAPICINA 

 1. Agrupació de les parròquies de Sant Mateu i de Sant Rafael, de Barcelona. 

ARXIPRESTAT DE GRÀCIA 

 1. Agrupació de les parròquies de Sant Carles Borromeu i de Sant Miquel dels Sants, de Barcelona 

A la Zona Pastoral 3: 

ARXIPRESTAT DE POBLENOU 

 1. Agrupació de les parròquies de Patriarca Abraham i de Sant Francesc d’Assís, de Barcelona.
 2. Agrupació de les parròquies de Sant Pancraç i de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó, de Barcelona. 

ARXIPRESTAT DE PROVENÇALS 

 1. Agrupació de les parròquies de Sant Martí de Provençals i de Santíssim Sagrament, de Barcelona.
 2. Agrupació de les parròquies de Sant Paulí de Nola i de Sant Pere Ermengol, de Barcelona.

 ARXIPRESTAT DE TRINITAT-ROQUETES

 1. Agrupació de les parròquies de Sant Marc i de Santa Bernardeta (amb la nova església de Sant Lluc), de Barcelona.
 2. Agrupació de les parròquies de Sant Sebastià i de Santa Maria Magdalena, de Barcelona.

 A la Zona Pastoral 4:

 ARXIPRESTAT DE SANTS-LA MARINA

 1. Agrupació de les parròquies de Mare de Déu del Port i de Sant Bartomeu, de Barcelona. 

ARXIPRESTAT DE LA TORRASSA-COLLBLANC 

 1.  Agrupació de les parròquies de Sant Ramon Nonat, de Barcelona, i de Sant Albert Magne, de l’Hospitalet de Llobregat.
 2. Agrupació de les parròquies de Sant Antoni de Pàdua, d’Esplugues de Llobregat, de Sant Enric d’Ossó, de l’Hospitalet de Llobregat i de Santa Gemma Galgani, de l’Hospitalet de Llobegat. 

ARXIPRESTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

 1. Agrupació de les parròquies de Bellvitge-Gornal, de l’Hospitalet de Llobregat: Mare de Déu de Bellvitge, Sant Joan Evangelista i Santa Maria del Gornal.

 ARXIPRESTAT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

 1.  Agrupació de les parròquies de Sant Ildefons i de Verge del Pilar, de Cornellà de Llobregat. 

A la Zona Pastoral 5: 

ARXIPRESTAT DE BADALONA NORD 

 1.  Agrupació de les parròquies de Mare de Déu de Lourdes i de Santa Maria, de Badalona.
 2.  Agrupació de les parròquies de Sant Crist, de Sant Francesc d’Assís i de Santa Clara, de Badalona.
 3.  Agrupació de les parròquies de Sant Joan, de Montgat, i de Sant Cebrià, de Tiana.

 ARXIPRESTAT DE GRAMENET

 1.   Agrupació de les parròquies de Sant Jaume Apòstol, de Sant Joaquim, i de Santa Maria, de Santa Coloma de Gramenet.

 A la Zona Pastoral 6:

 ARXIPRESTAT DE LA CISA 

 1. Agrupació de les parròquies de Mare de Déu del Pilar i de Sant Pere, del Masnou.

 ARXIPRESTAT DE MATARÓ

 1.   Agrupació de les parròquies de Sant Josep i de Santa Maria, de Mataró.

 Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

 Lluís Martínez Sistach

Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del  Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.

Secretari general i Canceller