Palabras del Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en la clausura de la primera etapa del Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades. Barcelona, 22 de mayo de 2014.

Acabem la primera etapa del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats. Han estat tres dies riquíssims amb nou conferències totes elles molt interessants, molt suggerents i que ens han portat a conèixer més i millor què són, què viuen, què gaudeixen, què sofreixen els homes i dones que viuen en les grans ciutats.

Les conferències dels ponents i els diàlegs dels congressistes ens han ajudat a prendre major consciència que Déu viu en la ciutat, tal com diu el Papa i com ha intitulat el seu llibre el professor Galli. Déu viu i actua en els ciutadans, en les seves llars i en les seves institucions i realitats. El Papa Francesc ens demana contemplar la ciutat amb una mirada de fe, per tal de descobrir la seva presència i actuació.

La pastoral urbana, de les ciutats, consisteix també en sortir als carrers, places, realitats ciutadanes per trobar-se amb els ciutadans, per escoltar-los, per estimar-los i per descobrir la presència i l’acció de Déu en cadascun d’ells. Perquè Déu sempre s’avança a nosaltres i ha arribat abans de la nostra sortida.

Hem treballat bé en les ponències i també en les sessions de les tardes per tal d’elaborar uns punts forts, unes observacions, unes consideracions que oferiré als Pastors de grans ciutats del món per tal que junts en la segona etapa del Congrés, ens ajudin a reflexionar, a posar en comú experiències pastorals i arribar a unes conclusions que puguem oferir al Papa Francesc en l’Audiència del 27 de novembre.

Li vaig dir al Papa, el dissabte passat, que li portaria les conferències i les reflexions dels ponents i experts, esperant la seva paraula, les seves orientacions pastorals que ens ajudin a configurar i fer realitat una autèntica pastoral eclesial en les grans ciutats del món. Aquest Congrés ens ha ajudat a tots a sentir-nos més pastors, més evangelitzadors, més missioners.

Gracias a los ponentes, gracias a los expertos, por su participación activa, competente y generosa durante estos tres días, mañanas y tardes. Han colaborado muy activamente al servicio de la Iglesia en esta reflexión que ha propugnado nuestro Congreso Internacional y ayudará muchísimo a los pastores y a sus respectivas Iglesias. Me atrevo a particularizar a un ponente, Carlos Galli, por ayudarnos a conocer mejor al Papa Francisco, no en vano es de Buenos Aires.

Gràcies a tots els congressistes per la vostra participació i diàlegs. La vostra presència constant durant els tres dies del Congrés posa en relleu l’altura, l’actualitat i interès del Congrés.

Al Seminari de Barcelona i a tots els que han col·laborat en l’organització del Congrés, moltes, moltíssimes gràcies.

Pero mi agradecimiento y nuestro agradecimiento va dirigido al Papa Francisco, gracias a él, tuvo un servidor la idea de organizar este Congreso. Francisco siempre se ha interesado por este Congreso y lo ha hecho más patente concediendo una Audiencia privada para los Pastores el 27 de noviembre. Pero nuestro agradecimiento es, también, por la tarea pastoral que el Papa realiza y por su documento programático “Evangelii Gaudium”. Querido Papa Francisco, nuestro agradecimiento y nuestra oración.