Carta del Cardenal Lluís Martínez Sistach convidant a la missa de la festa de la Sagrada Família

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes

Benvolguts i benvolgudes,

El diumenge dia 27 d’aquest mes de desembre celebrarem l’Eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família, a les 17 hores, presidida pel nou Arquebisbe de Barcelona, Mons. Juan José Omella, amb motiu de la festa de la Sagrada Família.

Enguany hem celebrat el Sínode dels Bisbes sobre la família, la seva missió i vocació en l’Església i en el món, el passat mes d’octubre, continuant la mateixa temàtica que es va tractar en el Sínode dels Bisbes extraordinari, d’octubre de 2014.

En el document que aprovàrem els Pares Sinodals i que lliuràrem al Papa Francesc com el nostre consell sobre aquesta realitat tan important, posàrem en relleu que la família és absolutament necessària pel bé de les persones, de la societat i de l’Església.

Aquesta celebració del proper dia 27 d’aquest mes és una ocasió molt propícia per invitar les famílies cristianes perquè hi participin. També els moviments familiars cristians tenen un motiu molt adient per invitar els seus membres a participar-hi.

Convido també molt cordialment als mateixos que celebren vint-i-cinc anys, cinquanta o seixanta anys de casats per donar gràcies a Déu per aquest do joiós que han rebut.

Ens aplegarem amb goig amb l’Arquebisbe Juan José Omella per celebrar junts el misteri pasqual i pregar per totes les famílies de l’arxidiòcesi i del món.

Amb una salutació molt cordial,

 † Lluís Martínez Sistach

Cardenal, Administrador Apostòlic de Barcelona