Secretariat de Relacions amb les Institucions Socials i Caritatives

Adreça: Població: Codi postal: Telèfon: Mòbil: Correu electrònic: Web:

Director diocesà:

Sr. Salvador Busquets Vila