Secretariat de Relacions amb les Institucions Socials i Caritatives

  • Adreça:
  • Població:
  • Codi postal:
  • Telèfon:
  • Mòbil:
  • Correu electrònic:
  • Web:

Director diocesà:

Sr. Salvador Busquets Vila