La Delegació per a la Formació i Acompanyament (Preveres) vetlla per orientar i fomentar el ministeri sacerdotal dels preveres de l’arxidiòcesi.

Delegat: Mn. Salvador Bacardit Fígols

Aquesta Delegació té l’objectiu de vetllar per a la formació permanent del clergat diocesà, tal com està prevista en el document de la Conferència Episcopal Tarraconense, «Formar pastors missioners-Pla de formació sacerdotal inicial i permanent» (CPL. 2021. Pag. 196-208).

Aquesta formació permanent es concreta bàsicament en:

  • Els Recessos d’Advent i Quaresma que es convoquen per mitjà dels vicaris episcopals de cada zona pastoral.
  • Els Exercicis Espirituals que, un cop l’any, s’ofereixen a tot el presbiteri diocesà
  • Les sessions de formació permanent organitzades per l’Ateneu Universitari Sant Pacià
  • Trobades dels preveres ordenats els últims anys amb el Sr. Cardenal
  • Trobades dels preveres extra-diocesans amb el Sr. Cardenal
  • Trobades amb els preveres que inicien el seu servei pastoral com a rectors. Entrega i revisió del «Vademècum del rector a l’Arxidiòcesi de Barcelona»
  • Lliurament del llibre dels «Retiros espirituales para sacerdotes» que, cada any, edita la Comisión del Clero de la Conferencia Episcopal Española (EDICE)