La Delegació per a la Vida Consagrada vetlla per animar les comunitats monàstiques i de vida activa de l’arxidiòcesi.

P. Joan Josep Moré Ramiro, SDB

La nostra missió:

La tasca de la Delegació Diocesana per a la Vida Consagrada és fer efectiva la sol·licitud del Bisbe Diocesà envers les diferents formes de Vida Consagrada a l’arxidiòcesi, segons les directrius de la Santa Seu i del Sr. Arquebisbe.
La Delegació tindrà com a objectiu acompanyar la vida i l’acció pastoral-evangelitzadora i assistencial dels diferents Ordes, Instituts i formes de Vida Consagrada.

Delegat:

P. Joan Josep Moré Ramiro, SDB