04 Novembre, 2019
Entrevista realitzada a Lluís Reverter, membre de la comissió de la construcció del nou orgue...
25 Octubre, 2019
Entrevista a M. Winsome Durrant, superior d’una comunitat anglesa de monges benedictines convertides al catolicisme
14 Octubre, 2019
Entrevista realitzada a Maria Rosa Raventós, lliçenciada en Química
07 Octubre, 2019
Entrevista realitzada a Raad Salam, cristià catòlic caldeu d’origen iraquià
26 Setembre, 2019
Entrevista a Cori Casanova, metgessa foniatre i professora de la URL-Blanquerna, presidenta de l’ACG de...
18 Setembre, 2019
Entrevista realitzada a Maria Rosa Alzina Canals, col·laboradora en l'organització d'activitats a la Pastoral del...
10 Setembre, 2019
Entrevista a Irene Massana intèrpret del personatge de la Mare de Déu al Misteri de...