La Delegació diocesana de Pastoral Sacramental vetlla per orientar i fomentar tot allò que es refereix a la vida litúrgica de l’arxidiòcesi.