La Delegació diocesana de Pastoral de Fe i Cultura vetlla per orientar i fomentar tot allò que es refereix a l’activitat cultural de l’arxidiòcesi.

Delegada: Gna. Margarida Bofarull Buñuel, RSCJ