9 DE MAIG

Santa Lluïsa Marillac, religiosa

Filla natural (1591) del noble Senyor de Ferrieres, molt actiu en la vida política francesa de l’època, la Lluïsa va entrar aviat en els cercles del renaixe­ment religiós francès del segle XVI. Òrfena, és casà amb Antoni Le Gras, i fou mare d’un fill. A la mort del marit, entrà en contacte amb sant Vicenç de Paül i va iniciar una sèrie de “Conferències de Caritat” per posar remei a la gran misèria que hi havia entre la gent del camp.

Més tard, fundarà la coneguda societat de les “Filles de la Caritat” per a l’atenció de les masses proletàries de la ciutat, especialment durant la terrible Gerra dels Trenta Anys. No són religioses, sinó seglars que renoven cada any els vots i el seu model és la senzillesa i la humilitat de les noies del camp per assistir els pobres. Va morir a París l’any 1660 on havia nascut.

El maig deixa l’ordi granat i el blat espigat.

El maig deixa l’ordi granat i el blat espigat.