14 DE JULIOL

Sant Camil de Lel·lis, prevere

Escoltant l’informe desfavorable que el 1585 va fer un visitador apostòlic de l’Hospital del Sant Esperit de Roma (canviaven la roba del llit cada 15 dies, ningú no assistia els malalts més greus a l’hora dels àpats), Camil (1550-1614) va redactar un nou informe per a “tractar-los amb misericòrdia” en totes llurs necessitats (cos i ànima). L’infermer havia de tenir l’afecte d’una mare amorosa vers el seu fill (“el cor a les mans”): tenir caritat, afabilitat, amabilitat, respecte, comprensió, desinterès.

Són les actituds humanes en què volen treballar encara avui els actuals religiosos camils (la Societat dels Servidors dels Malalts). Sant Camil és patró dels malalts i del personal hospitalari.

A mig juliol, sembra el fesol o per la Mare de Déu de la Carmeta, a sembrar la mongeta

A mig juliol, sembra el fesol o per la Mare de Déu de la Carmeta, a sembrar la mongeta