Hospital Clínic Provincial

Dades

Adreça
Villarroel 170 08036 Barcelona
08036 Barcelona
Telèfon
93 227 54 00
Fax
93 227 54 54
Hospital Clínic Provincial

La parròquia

Horari de misses