El arzobispado de Barcelona secunda un comunicado de la comunidad benedictana de Montserrat

27 abril, 2017 - 
Església de Barcelona

BARCELONA, 13 de junio de 2016.- El arzobispado de Barcelona condemna la profanación blasfema de las imágenes de Nuestra Señora de los Desemparados y de la Virgen de Montserrat contenida en una propaganda difundida por Internet y, asimismo, suscribe el comunicado emitido esta tarde por la comunidad benedictina de los Monges de Montserrat en el que declara:

«Lamentamos profundamente la utilización banal y de mal gusto de imágenes de la Virgen, muy arraigadas en la piedad popular y dignas del máximo respeto. Hechos como estos pueden ofender a los creyentes y a otras personas respetuosas con estos símbolos. ¡Qué lástima!»

Rosa d’abril, Morena de la serra, de Montserrat estel: il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al Cel. Amb serra d’or els angelets serraren eixos turons per fer-vos un palau. Reina del Cel que els Serafins baixaren, deu-nos abric dins vostre mantell blau. Alba naixent d’estrelles coronada, Ciutat de Déu que somnià David, a vostres peus la lluna s’és posada, el sol sos raigs vos dóna per vestit. Dels catalans sempre sereu Princesa, dels espanyols Estrella d’Orient, sigueu pels bons pilar de fortalesa, pels pecadors el port de salvament. Doneu consol a qui la pàtria enyora sens veure mai els cims de Montserrat; en terra i mar oïu a qui us implora, torneu a Déu els cors que l’han deixat. Mística Font de l’aigua de la vida, rageu del Cel al cor de mon país; dons i virtuts deixeu-li per florida; feu-ne, si us plau, el vostre paradís. Ditxosos ulls, Maria, els que us vegen! ditxós el cor que s’obri a vostra llum! Roser del Cel, que els serafins voltegen, a ma oració doneu vostre perfum. Cedre gentil, del Líbano corona, Arbre d’encens, Palmera de Sion, el fruit sagrat que vostre amor ens dóna és Jesucrist, el Redemptor del món. Amb vostre nom comença nostra història i és Montserrat el nostre Sinaí: sien per tots l’escala de la glòria eixos penyals coberts de romaní. Rosa d’abril, Morena de la serra, de Montserrat estel: il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al Cel.

El Virolai, himno dedicado a la Virgen de Montserrat.