Palabras del Cardenal en el acto de ingreso del Dr. Torralba en la Academia de Doctores

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de les Facultats de Teologia,  Filosofia i d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes, Dr. Lluís Martínez Sistach, en l’acte d’ingrés del Dr. Francesc Torralba Roselló en la Reial Acadèmia de Doctors. Seminari Conciliar de Barcelona. 4 de desembre de 2014

Aquesta Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, seu també de la Facultat de Teologia de Catalunya, de la Facultat de Filosofia de Catalunya i de la Universitat Ramon Llull, i de la Facultat “Antoni Gaudí” d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes, celebra un acte molt solemne i molt entranyable: l’ingrés a la Reial Acadèmia de Doctors del Doctor Francesc Torralba Roselló.

Com a gran Canceller d’aquestes Facultats, agraeixo moltíssim a l’Excm. President de la Reial Acadèmia de Doctors, Dr. Alfredo Rocafort, que hagi autoritzat celebrar aquest acte en aquesta seu. Tots els vinculats a aquestes Facultats ens sentim molt honorats en acollir en aquesta seu universitària a la Reial Acadèmia de Doctors. Considerem la celebració d’aquest acte com una valoració del treball a nivell universitari de docència i d’investigació d’aquestes Facultats. Ho veiem també com un reconeixement del bon treball que el nou acadèmic realitza en la docència i investigació en aquestes Facultats.

Des d’aquest curs acadèmic podem oferir a la Reial Acadèmia de Doctors i a la cultura de Catalunya i d’arreu, la creació d’una nova Facultat d’Història de l’Església, d’Arqueologia i d’Arts Cristianes que hem batejat amb el nom d’Antoni Gaudí per sintonia entre el nostre arquitecte i el contingut de la nova institució. Considero que omple un buit a nivell eclesial ja que en l’Església existeixen només tres Facultats d’Història de l’Església (Roma, Polònia i Mèxic), dos d’Arqueologia Cristiana (Roma i Jerusalem) i és la primera respecte l’Art Cristià.

Recentment hem celebrat a Barcelona el Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats. En la sessió dedicada als pastors, ens reunirem vint-i-cinc pastors diocesans de quatre continents que tenim la cura pastoral de 200 milions de persones. En l’Audiència que ens concedí el Papa Francesc el 27 d’aquest mes de novembre, ens parlà que en les grans ciutats – actualment el 52% de la població mundial viu en ciutats – és molt necessari el diàleg multicultural ja que en aquestes urbs conviuen moltes cultures. Considero que la Reial Acadèmia de Doctors contribueix moltíssim a aquest diàleg per fer aquestes concentracions urbanes més humanes i més cultes.

Felicito molt cordialment el Dr. Francesc Torralba, professor de la Facultat de Filosofia de Catalunya, pel seu ingrés merescut en la prestigiosa Reial Acadèmia de Doctors i desitjo que la seva presència com a Acadèmic Numerari pugui enriquir el treball d’aquesta preuada institució. La seva riquíssima conferència confirma aquest desig meu. Com a Gran Canceller de la Facultat en la que el Dr. Torralba realitza el seu treball intel·lectual i de docència universitària, estic molt content que hagi estat distingit avui per l’estimada Reial Acadèmia de Doctors.

La conferència d’ingrés del Dr. Francesc Torralba, doctor en Filosofia i Teologia i la resposta en nom de la Reial Acadèmia de Doctors, feta per l’Acadèmic de Número, professor David Jou i Mirabent, ens han enriquit i és motiu d’agraïment. El seu discurs ens ha apropat moltíssim la filosofia a la nostra vida quotidiana i ha posat en relleu la necessitat del pensament filosòfic en la cultura actual per fer-la més humana i transcendent. En els set moviments exposats pel Dr. Torralba, hi he vist un reflex del contingut de l’exhortació apostòlica Evangelii gaudium, del Papa Francesc, especialment el setè moviment: transformar. El Papa Francesc ens diu que somia transformar-ho tot, les estructures, els horaris, el llenguatge per tal que l’Església sigui evangelitzadora, per tal que es realitzi la conversió personal, pastoral i missionera.

Estic molt content d’aquesta col·laboració entre aquestes nostres institucions que s’ha manifestat un cop més en la celebració que estem fent. Desitjo que continuem realitzant futures col·laboracions entre les nostres estimades institucions al servei de la recerca i de l’ensenyament universitari i en bé de la ciència i del desenvolupament global de les persones i de Catalunya.

A tots els qui han assistit a aquest Solemne Acte el nostre profund agraïment de l’Excel·lentíssim President de l’Acadèmia de Doctors i meu. Aquesta presència ha col·laborat a l’objectiu de donar relleu a les nostres activitats per a major esplendor i glòria de les Ciències al servei de la veritat i de les persones.

L’Acte ha acabat. S’aixeca la sessió.