Nomenament del bisbe Sebastià Taltavull com a Vicari General

DECRET 01/15.- Barcelona, 26 de desembre de 2015

Havent pres possessió canònica de l’Arxidiòcesi de Barcelona en el dia d’avui, per tal d’atendre de la manera més convenient el règim pastoral de l’Arquebisbat;

PEL PRESENT decret, atès el que disposen els cànons 406.1 i 475 del Codi de dret canònic, nomeno Vicari general de l’Arquebisbat de Barcelona l’Excm. i Rvdm. Sr. Sebastià Taltavull i Anglada, Bisbe auxiliar.

Corresponen al Vicari general les facultats que el dret comú i les disposicions diocesanes li atorguen, incloent aquelles que demanen mandat especial;

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Barcelona.

 

† Joan Josep Omella Omella

Arquebisbe de Barcelona

 

Per manament del  Sr. Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.

Secretari general i Canceller