Documentació i qüestionari sobre el Sínode la Familia

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes

 

Barcelona, 12 de gener de 2015

Benvolguts i benvolgudes,

En la III Assemblea extraordinària del Sínode dels Bisbes, de l’octubre de 2014, aprovàrem el document Relatio Synodi que entregàrem al Papa Francesc i aquest decidí que passés per a consulta a les diòcesis com a Lineamenta de la XIV Assemblea ordinària que, sobre el tema “La vocació i la missió de la família en l’Església i en el món”, se celebrarà del 4 al 25 d’octubre de 2015.

Teniu a la vostra disposició els Lineamenta publicats per la Secretaria General del Sínode i també la Relatio Synodi. En aquest document observareu que hi  figura un llistat de preguntes que fan referència als continguts dels Lineamenta. S’han de contestar aquestes preguntes tal com figuren en el document Relatio Synodi.

Les respostes cal que s’enviïn a la Secretaria General de l’Arquebisbat  abans del 15 de març de 2015, ja que caldrà fer la síntesi de totes les respostes de l’arxidiòcesi i lliurar-les abans del 27 de març.

Si no podeu treballar tot el document, feu la part que considereu convenient.

Amb una salutació molt cordial,

 

+ Lluís Martínez Sistach

Cardenal Arquebisbe de Barcelona

 

Document Lineamenta de la XIV Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes: La vocació i missió de la família en l’Església i en el món contemporani

 

NOTA:

1. S’adjunta el document dels Lineamenta publicat per la Secretaria General del Sínode que conté la Relatio Synodi (pàg. 3 a 19) i el Qüestionari sobre la recepció i aprofundiment de la Relatio Synodi (pàgines 20 a 28).

2. Les respostes que s’enviïn de l’esmentat Qüestionari, preguem que facin referència explícita al número de la pregunta del Qüestionari.

3. Caldrà enviar el document amb les respostes a la Secretaria General de l’Arquebisbat, a través del correu electrònic: secgral@arqbcn.cat o bé del fax: 93 270 13 03, abans del 15 de març de 2015.