Carta del Cardenal demanant pregàries pel Sínode de la Família

Barcelona, 26 de setembre de 2014

Benvolguts,

L’Assemblea extraordinària del Sínode dels Bisbes començarà a Roma el dia 5 d’octubre i acabarà el 19 del mateix mes. El tema d’aquesta Assemblea sinodal és “Els desafiaments pastorals de la família en el context de l’evangelització”. D’alguna manera hem pogut conèixer continguts més concrets d’aquesta temàtica pel document de consulta que es va lliurar a totes les diòcesis.

Aquesta temàtica és molt important per a les famílies i per a la pastoral que estem realitzant a les parròquies, comunitats i realitats eclesials. La sentim molt nostra i hem de seguir els treballs del Sínode durant el mes d’octubre.

Amb aquestes lletres us demano també la vostra pregària, la de les parròquies, comunitats religioses, moviments matrimonials i familiars i escoles cristianes, pels treballs del Sínode, perquè l’Esperit Sant ens ajudi en la reflexió, el debat i les propostes sobre la família i els seus desafiaments i problemàtica.

Per això, us prego que durant els dies 5-19 convoqueu pregàries per aquesta intenció. La Delegació diocesana de Pastoral Familiar us ofereix els ajuts pertinents. Us demano que pregueu també per mi com a membre de l’Assemblea Sinodal nomenat pel Papa Francesc.

Amb una salutació i benedicció per a tots, 

 

+ Lluís Martínez Sistach

Cardenal Arquebisbe de Barcelona