Carta del Cardenal convocant el dia “24 hores per al Senyor”

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, mestres i professors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres entitats diocesanes

Benvolguts i benvolgudes,

El Papa Francesc, en el seu missatge de Quaresma, ens ha parlat de la indiferència envers el proïsme i envers Déu, que és una temptació real també per als cristians. El Papa ens demana vèncer aquesta temptació.

Per tal d’assolir-ho, Francesc, en el seu missatge, ens demana que preguem en la comunió de l’Església terrenal i celestial, indicant-nos la iniciativa de “24 hores per al Senyor” amb el desig que se celebri a tota l’Església els dies 13 i 14 de març, com expressió de la necessitat de la pregària.

Seguint la invitació que ens fa el Papa Francesc, us demano a tots els diocesans que aquestes 24 hores esmentades, ens moguin a tots a intensificar la nostra pregària personal, familiar i comunitària. Cada cristià veurà com pot fer-ho, tenint molt present en la pregària la persona i el ministeri del Papa Francesc, coincidint el dia 13 de març amb el segon aniversari de l’elecció del Cardenal Jorge Mario Bergoglio com a Bisbe de Roma i successor de Pere. També cal tenir present les finalitats que el Papa ens ha exposat en la seva exhortació apostòlica Evangelii Gaudium, sense oblidar els nostres germans cristians que actualment sofreixen persecució i martiri per la seva fe.

Els rectors i responsables de comunitats procuraran que en la demarcació parroquial i arxiprestal es faciliti als seus membres aquesta generosa dedicació a la pregària els dies 13 i 14 de març de 2015.

Amb una salutació i benedicció molt cordials,

 

+ Lluís Martínez Sistach

Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona,  2 de març de 2015