8 D’AGOST

Sant Domènec de Guzmán, prevere

De jove, Domènec (~1175-1221) va vestir l’hàbit dels canonges regulars. A Roma es va adonar que havia de tractar seriosament els albigesos amb la Paraula i l’exemple de pobresa. Per això va fundar l’Orde de Predicadors el 2016 (Dominics): «Un tret de la seva personalitat que el feia estimar de tothom era la seva simplicitat en la manera de comportar-se; mai no se li notava cap vestigi de duplicitat, ni en les seves paraules ni en les seves accions» (Orígens de l’Orde de Predicadors). Canonitzat el 1234. Patró de Bolonya. Té una estàtua a la nau dreta de la catedral de Barcelona.

Quan l’agost plora, la verdura és bona.

Quan l’agost plora, la verdura és bona.