7 DE SETEMBRE

Sant Clodoald, prevere

Clodoald era fill del rei dels francs Clodomir (511-524), nét de Clodoveu i santa Clotilde. Quan encara era molt petit, son pare va morir en batalla pel rei Gondomar dels burgundis que volia venjar la mort del seu germà Segimon de Borgonya, que Clodomir havia fet llençar en un pou, Ell i els seus dos germans, Teobald i Guntari foren posats sota la cura de l’àvia Clotilde.

Els seus oncles, Khilperic I i Clotari I idearen  un complot per repartir-se el seu regne, matant els seus hereus legítims. Els seus germans moriren, però Clodoald (“governant famós”) pogué fugir, ajudat de servents fidels, i visqué amagat. Però en fer-se adult no reclamà el seu tron legítim i, després d’ordenar-se de prevere (o clergue) governà la seva vida des del monestir de Novientum, prop de París, que prengué el nom de Saint Cloud. Probablement morí vers el 560. Canonitzat durant el segle VII.

El sol de setembre madura el codonyer

El sol de setembre madura el codonyer