7 D’AGOST

Sant Sixt II, papa i companys màrtirs

Sixt, bisbe de Roma (257), mentre celebrava una acció litúrgica en el cementiri de Calixt, fou detingut pels soldats de l’emperador Valerià i assassinat immediatament, juntament amb quatre diaques (6 d’agost del 258). Fou enterrat en el mateix cementiri: «Els soldats de Déu i del Crist ja saben que no moren, sinó que són coronats» (St. Cebrià, Carta 80)

► “A l’agost, plou quan és fosc”.