4 DE DESEMBRE

Sant Joan Damascè, prevere i doctor de l'Església

Joan va néixer al voltant del 650 a Damasc (per això Damascè) de família àrab i cristiana. De jove heretà la feina de son pare: recaptar els impostos dels cristians per al califa. Cap a l’any 700, es retirà al monestir de Sant Sabas de Jerusalem on escriví obres teològiques, especialment contra els qui volien suprimir totes les imatges: «Les imatges són el catecisme dels que no llegeixen».

També composà himnes que se segueixen cantant en la litúrgia oriental. Va morir el 4 de desembre del 749, i el 1890 el papa Lleó XIII el declarà Doctor de l’Església.

► “Si el desembre amb neus ve, eixampla paller i graner”.

► “Si el desembre amb neus ve, eixampla paller i graner”.