4 D’AGOST

Sant Joan Maria Vianney, prevere

Malgrat els seus molts intents per fugir a la vida contemplativa, el poble d’Ars s’hi va oposar sempre, per això trobem totes les representacions del sacerdot Joan Maria, revestit amb el sobrepellís i una estola. Les seves qualitats varen fer d’Ars un punt de peregrinació de persones que buscaven el seu consell: «Fills meus –els deia–, el vostre cor és petit, però la pregària l’eixampla i el fa capaç d’estimar Déu. Les penes es fonen davant una pregària ben feta, igual com la neu davant el Sol» (Catequesi sobre la pregària). Va morir el 4 d’agost de 1829. Canonitzat el 1925.

 1. Commemoració de sant Aristarc de Tessalònica, que va ser deixeble de sant Pau, fidel company en els seus viatges i presoner amb ell a Roma (s. I).
 2. Sants Justí i Crescenció, màrtirs. A Roma, a la via Tiburtina (258).
 3. Sant Jacint, màrtir. A Roma, a la via Labicana (s. III/IV).
 4. Sant Eleuteri, màrtir. A Tàrsia, de Bitínia (s. IV).
 5. Santa la, màrtir durant el regnat de Sapor II. A Pèrsia (~ 632).
 6. Commemoració de sant Eufroni, bisbe, que va participar en diversos concilis, va reparar moltes esglésies a la ciutat, va erigir parròquies a llogarets i va promoure amb gran cura la veneració de la Santa Creu. A Tours, de Nèustria (573).
 7. Sant Onofre, eremita, insigne pels seus dejunis i per l’austeritat de la seva vida. Als boscos de Panaia, prop de Catanzaro, a Calàbria (995).
 8. Sant Raniero, bisbe i màrtir. Primer va ser monjo i després va suportar grans sofriments per defensar els drets de l’Església a la seu episcopal de Cagli, i posteriorment va morir apedregat a la de Split. A Split (Spalato), a Dalmàcia (1180).
 9. Beata Cecília, verge, que va rebre l’hàbit de religiosa de mans de sant Domènec, de la vida i esperit del qual en va ser testimoni fidelíssima. A Bolonya, a l’Emília (1290).
 10. Beat Guillem Horne, màrtir. Va ser monjo a la Cartoixa d’aquesta ciutat, sense apartar-se mai del compliment de la Regla. Afeblit per una llarga permanència a la presó durant el regnat d’Enric VII i sotmès finalment al suplici al patíbul de Tyburn, va emigrar a la dreta de Crist. A Londres, a Anglaterra (1540).
 11. Beat Frederic Janssoone, prevere de l’orde dels Germans Menors, que, per al foment de la fe, va promoure les peregrinacions a Terra Santa. A Mont-real, a la província del Quebec, al Canadà (1916).
 12. Beat Gonçal Gonzalo, religiós de l’orde de Sant Joan de Déu i màrtir, que, en el furor de la persecució contra la fe, va confirmar amb la seva sang el seu testimoni de Crist. A Madrid (1936).
 13. Beats màrtirs Josep Batalla Parramon, prevere, Josep Rabasa Bentanachs i Egidi Gil Rodicio, religiosos de la Societat Salesiana, que, durant la mateixa persecució, van aconseguir la vida eterna amb la defensa de la seva fe. A Barcelona (1936).
 14. Beat Enric Krzysztofik, prevere i màrtir. Deportat durant la guerra des de Polònia a una presó estrangera per la seva fe cristiana, va acabar el seu martiri entre suplicis. Al camp de concentració de Dachau, prop de Munic, a Baviera, Alemanya (1942).

L’aigua d’agost fa espès el bosc.

L’aigua d’agost fa espès el bosc.