31 DE JULIOL

Sant Ignasi de Loiola, prevere

Nasqué a Loiola (1491) d’una família de cavallers. Després d’una llarga convalescència experimentà una conversió decisiva: «I si jo feia el que va fer sant Francesc i el que va fer sant Domènec?» (Autobiografia). A Manresa començaria a escriure el conegut llibre dels Exercicis Espirituals. Retornat d’un viatge a Palestina, i després d’estudiat a París, funda amb d’altres companys, la Companyia de Jesús, precisament  per «la defensa i propagació de la fe i el progrés de les ànimes en la vida cristiana». Imatges al claustre i a la nau esquerra de la catedral de Barcelona.

Entre el 20 de maig d’enguany -aniversari de la ferida soferta per Íñigo a Pamplona-, i el 31 de juliol de 2022, festivitat de Sant Ignasi, se celebra “Ignatius 500”, amb el lema: Veure noves totes les coses en Crist. A més de recordar l’esdeveniment històric de la seva conversió, els jesuïtes ho viuen com una oportunitat d’actualitzar aquesta experiència a dia d’avui. Conviden a tenir sempre els sentits oberts per captar les necessitats de l’entorn, preguntant en tot moment com podem ajudar a transformar la realitat; assumint les pròpies limitacions i sortint al camí, per anar descobrint a aquest Déu que habita i treballa en totes les criatures, i contemplar-lo en tot el que ens esdevé.

A darrers de juliol, una hora menys de sol”: des del solstici d’estiu, hem perdut més de 45 minuts de dia, i baixant…

A darrers de juliol, una hora menys de sol”: des del solstici d’estiu, hem perdut més de 45 minuts de dia, i baixant...