31 D’AGOST

Sant Ramon Nonat, religiós

La tradició ens informa que Ramon nasqué al Portell (Segarra), al segle XIII, i el nom de “nonat” respon al fet que va ser tret del ventre de la mare quan ella ja havia mort. Consta com un dels primers mercedaris. Va morir al castell de Cardona un 31 d’agost, i va ser enterrat al poble on ara s’alça el monestir de Sant Ramon. «La cultura del relativisme empeny una persona a aprofitar-se d’una altra, convertint-la en esclava» (Papa Francesc). És el patró de Cardona i patró secundari de la diòcesi de Solsona. Té una estàtua al claustre de la catedral de Barcelona.

  1. Commemoració dels sants Josep d’Arimatea i Nicodem. Van recollir el cos de Jesús baixat de la creu, el varen embolicar amb un llençol i el van posar al sepulcre. Josep, noble senador i deixeble del Senyor, esperava el Regne de Déu, i Nicó, que era fariseu i un dels principals entre els jueus, de nit havia anat a trobar Jesús per preguntar-li sobre la seva missió i després el va defensar davant de pontífexs i fariseus que buscaven la seva detenció. A Jerusalem (s. I).
  2. Sant Arístides, filòsof, notabilíssim per la seva fe i per la seva ciència. Va dedicar alguns dels seus llibres sobre la religió cristiana a l’emperador Adrià. A Atenes (~ 150).
  3. Sant Paulí, bisbe i màrtir. En temps de l’heretgia arriana va ser el vertader herald de la veritat i durant el Sínode d’Arle, convocat per l’emperador arrià Constanci, ni amenaces ni adulacions van poder portar-lo a condemnar sant Atanasi ni apartar-se de la recta fe, raó per la qual va ser bandejat a Frígia, on va acabar el seu martiri al cap de cinc anys. A Trèveris, a la Gàl·lia Belga (358).
  4. Sant Aidà, bisbe i abat. Home de summa mansuetud, pietat i recte govern. Cridat del monestir d’lona pel rei Osvald, va establir-hi la seva seu episcopal i un monestir, per dedicar-se amb eficàcia a l’evangelització d’aquell regne. A Lindisfame, de Northumberland (651).
  5. Sant Ramon Nonat. Va ser un dels primers companys de sant Pere Nolasc a l’orde de la Benaurada Mare de Déu de la Mercè, i es diu que, pel nom de Crist, va patir molt per a la redempció dels captius. A Cardona (~ 1240).
  6. Beat Andreu Dotti, prevere de l’orde dels Servents de Maria, lliurat a les austeritats i a la contemplació. Al desert de Vallucola, a la Toscana (1315).
  7. Beats Edmigi (Isidor) Primo Rodríguez, Amali (Just) Zariquiegui Mendoza i Valeri Bernat (Marciarlo) Herrero Martínez, màrtirs. Per ser germans de les Escoles Cristianes, en el curs de la persecució van patir la mort per odi a la fe. A Almeria (1936).
  8. Memòria de sant Domènec de Val, màrtir. A la ciutat de Saragossa (1250).

Deu-nos aigua, Ramonet, que les plantes tenen set.

Deu-nos aigua, Ramonet, que les plantes tenen set.