30 DE JUNY

Els Sants Protomàrtirs de l'Església de Roma

L’endemà de la festa dels sants apòstols Pere i Pau, l’Església de Roma fa memòria de tots els membres d’aquella comunitat cristiana que durant la persecució de Neró (64) sofriren “per enveja ultratges i turments”, segons el bisbe de Roma Climent (carta als cristians de Corint 5-6). Eren “una multitud immensa”, segons l’escriptor Corneli Tàcit (Annales, 15,44). «Si en aquella persecució de Neró n’hi va haver molts, avui també ni ha molts de màrtirs cristians perseguits» (Papa Francesc, Homilia, 30.06.2014).

Juny hermós, any abundós.

Juny hermós, any abundós.