3 D’ABRIL

San José el Himnógrafo, sacerdote y monje

Nascut a Sicília cap al 810, n’hagué de fugir per la invasió musulmana i es traslladà a Tessalònica (Grècia). Ordenat de prevere, intervingué de valent en les lluites iconoclastes, defensant el culte de les imatges i, després de molts patiments, va rebre la custòdia dels vasos sagrats de l’església de Santa Sofia.

Home culte i de notables qualitats artístiques, fundà un monestir amb un estudi de copistes i una escola d’himnografia i música sacra, i escriví gran quantitat de poemes i himnes que encara ara s’utilitzen en la litúrgia bizantina i oriental, i alguns s’han adaptat en himnes protestants: «Oh, metge, neteja la meva ànima, restaura’m i mantén-me sencer. No sé lloar la  teva misericòrdia i el teu amor. Però aixeca la meva ànima de la terra per aprendre de tu a dalt». Morí l’any 886.

► “Si el dia tres d’abril el cucut no fa piu-piu, o és mort o és viu, o senyala mal estiu”: no sentir cantar a l’ocell meteorològic per excel·lència en aquesta època és signe de malastrugança.

► “Si el dia tres d’abril el cucut no fa piu-piu, o és mort o és viu, o senyala mal estiu”: no sentir cantar a l’ocell meteorològic per excel·lència en aquesta època és signe de malastrugança.