29 D’OCTUBRE

Sant Narcís, bisbe i màrtir

«Així com Roma meresqué tenir el primer dels Apòstols com a principi de la seva salvació, així també Girona meresqué tenir la flor del paradís, Narcís, com a mestre de la pròpia salvació… Encomanem-nos a aquesta Flor del Paradís, estimem el que va estimar, imitem el que ens va ensenyar amb les obres” (Sermó de l’abat Oliba, ~1038). Més enllà de llegendes de mosques, tots els pobles, també el gironí, volem tenir les arrels amarades de la fe dels primers testimonis.

HISTÒRIA DE LA FESTA

  • 340: Eusebi de Cesarea diu que fou bisbe de Jerusalem i màrtir. Els martirologis medievals celebraran la seva festa el 29 d’octubre.
  • Segle XI: L’abat del monestir dels Sants Ulric i Afra d’Augsburg escriu a Berenguer, bisbe de Girona, demanant relíquies de sant Narcís. El bisbe li envia fragments de les vestidures del màrtir i diu que la festa se celebra el 29 d’octubre. És el primer testimoni del sant
  • 1285: L’exèrcit assaltant de Felip l’Ardit es disgrega per una epidèmia de mosques que surten del sepulcre del sant (petits com són, els gironins ‘ardits’, vencen al gran exèrcit francès, gràcies a la protecció del sant).
  • 1387: Patró de la ciutat de Girona.
  • 1864: Patró del bisbat de Girona.

«Per Sant Narcís, cada mosca val per sis».