28 DE GENER

Sant Tomàs d'Aquino, prevere

Del Sant Tomàs (1225-1274) dominic sabem que va ser el gran professor de les universitats de París, Roma, Bolonya i Nàpols. Va escriure les grans “Summes” (la Teològica i Contra els Gentils) i és el principal representant de la tradició escolàstica. Per això el papa Pius V el va declarar Doctor de l’Església (1567). Canonitzat el 1323.

Però potser no sabem tant que el seu pare, Landolf, un noble italià de família propera a l’emperador Frederic II, el va portar a estudiar a Montecassino, perquè volia que el seu quart fill, en fos el gran abat benedictí del prestigiós monestir. Sort (per a Tomàs) que el monestir fou saquejat (1239), i va tornar a casa, amb d’altres plans, però: volia formar part de la petita colla de mendicants de l’Orde de Predicadors que feia poc que s’havien fundat (1215). Va quedar arrestat un any al castell de Rocca Secca, prop d’Aquino, fins que en va fugir per la finestra: un dominic, l’esperava amb dos cavalls.

► “Gall de gener, cada ploma val un diner”.