27 DE MARÇ

Beata Panacea de Muzzi

Dia 27 de març, Dilluns: Beata Panacea de Muzzi, verge i màrtir

L’evangeli de Joan ens relata que la nit del Sopar Pasqual quan Judes surt de l’estança, “era de nit” (Jn 13,30). De nit, a fora, o de nit, a dins el cor de Judes? La traició i la mort acompanyen aquest deixeble de Jesús. En aquest dia, però del 1383, a Quarona (al Piamont), la traició i la mort acompanyaren la vida de Panacea de Muzzi. Als 15 anys, mentre estava pregant al camp -després que les ovelles haguessin tornar al corral-, la seva madrastra, l’assassinà. Òrfena de mare als tres anys, la dona amb qui es va casar son pare no la va estimar mai i la crucificava constantment. Si bé en el mateix enterrament, el poble, tant savi, ja la va declarar santa, “remei” de tots els mals (pan-acea, del grec “pan-akeia” = “tota remeiera”); el seu culte oficial, però, no arribaria fins el 5 de setembre de 1867.

 

1. Sant Rupert, bisbe, que essent originari de la regió de Worms, a petició del duc Teodó es va dirigir a Baviera i a l’antiga ciutat de Juvavum hi va edificar una església i un monestir, que va presidir com a bisbe i com a abat, i des d’allí va difondre la fe cristiana. A Salzburg, Baviera (c. 718).

2*. Beat Pelegrí de Falerone, prevere, que va ser un dels primers deixebles de sant Francesc i que, pelegrí a Terra Santa, va resultar admirat fins i tot pels sarraïns. A la regió Septempedana (ara San Severino Marche), del Picè, Itàlia (1232).

3*. Beata Panacea de’Muzzi, verge i màrtir, que als quinze anys d’edat, mentre estava pregant a l’església, va ser assassinada per la seva pròpia madrastra, que sempre la turmentava. A Quarona, al costat de Novara, del Piemont, Itàlia (1383).

4*. Beat Francesc Faà di Bruno, prevere, que va unir la ciència de les matemàtiques i de la física amb la pràctica de les obres de caritat. A Torí, també al Piemont (1888).

 

► “En tot el mes de març, no et llevis ni un pedaç”.

► “En tot el mes de març, no et llevis ni un pedaç”.