26 DE SETEMBRE

Sant Cosme i Sant Damià, màrtirs

Com a bons germans que eren, aquests dos cristians d’origen àrab, Cosme (“ordre-univers”) i Damià (“domador”), comparteixen els mateixos atributs de metges (professió que exercien de franc): àmfora, bossa amb medicines, espàtula de farmacèutic, flascó, farmaciola, ungüents. Són patrons de metges i farmacèutics: «El calze de la salvació es el de la passió, amarg i saludable: si primer no l’hagués begut el metge [el Crist], el malalt tindria por de tocar-lo» (Sant Agustí, Sermó 329). Moriren màrtirs a Síria el 287. El seu culte s’estengué des de l’Orient a l’Occident. A la nau dreta de la Catedral de Barcelona hi tenen un altar.

També celebrem la festa de Sant Pau VI, papa

Joan Baptista va néixer el 1897 a Concesio. D’estudiant, els companys li deien el “setciències”: treia excel·lent en totes assignatures. Va escollir el nom de Pau, en ser elegit bisbe de Roma el 1963 en ple Concili Vaticà II. Va ser el primer papa que va visitar els cinc continents, intentant establir relacions diplomàtiques amb totes les nacions. Autor de grans encícliques: “Ecclesiam suam” (1964, identifica l’Església amb el Cos de Crist); “Mysterium fidei” (1965), “Populorum progressio” (1967, l’economia del món ha d’estar al servei de tota la humanitat i no només d’uns pocs), “Humanӕ Vitӕ” (1968, sobre la regulació de la natalitat), i la gran exhortació mariana “Marialis cultus” (1974).

En el seu Testament escriví: «Sento que l’Església m’envolta: Oh santa Església, una i catòlica i apostòlica, rep junt amb la meva salutació de benedicció, el meu suprem acte d’amor». Canonitzat pel papa Francesc el 14 d’octubre 2018, juntament amb sant Òscar Romero.

Pel setembre no fa cap arruga el ventre.

Pel setembre no fa cap arruga el ventre.