26 DE JULIOL

Sant Joaquim i Santa Anna, pares de la Mare de Déu

Segons el Protoevangeli apòcrif de Jaume (segle II) foren els pares de Maria. El culte de Santa Anna a l’Orient (segle VI), es difongué més tard (segle X) per l’Occident; el de Sant Joaquim, no començà fins el 1522.

La festa d’avui pot ser un estímul pels pares cristians que serveixen Déu en la fidelitat mútua i en l’amor als seus fills: «Oh matrimoni feliç de Joaquim i Anna! Tota criatura és lligada a vosaltres, perquè, per mitjà vostre oferí al Creador el do més important de tots, és a dir, una mare casta, l’única digna del Creador» (Sant Joan Damascè, Sermó 5).

► “Si plou per Santa Anna, plou un mes i una setmana”: la pluja d’aquest dia farà ploure fins a final d’agost.