24 DE MAIG

Sant Vicenç de Lerins

Sant Vicenç és un dels primers testimonis del monaquisme occidental anterior a sant Benet. Sabem que pertanyia a una família noble franca. Tot i ser ric ho va deixar tot per fer-se monjo i es va retirar a un monestir fundat feia pocs anys per sant Honorat d’Arles a la petita illa de Lerins, prop de Canes. Com a monjo, Vicenç va escriure diverses obres, la més famosa de les quals va ser Commónitorium, que refutava les tesis de diverses heretgies. Per aquesta defensa que va fer de la doctrina de l’Església, sant Vicenç de Lerins és un dels pocs monjos occidentals que és venerat per catòlics i ortodoxos.

Maig fred i juny calent, omplen el graner i alimenten la gent.

Maig fred i juny calent, omplen el graner i alimenten la gent.