23 D’OCTUBRE

Sant Joan de Capestrano, prevere

Aquest franciscà italià de L’Aquila (1386-1456), després de ser alcalde de Perusa, va treballar de valent: posant pau entre les diferents branques dels seus germans (Menors i Conventuals); gran evangelitzador (Àustria, Baviera, Bohèmia, Polònia); gran inquisidor i impulsor de la creuada contra els turcs… Els capellans castrenses el tenen per patró per emmirallar-se en les seves paraules: «El prevere ha de mostrar en la seva persona la mena de vida que els altres han d’observar en la casa de Déu» (Espill de Clergues). Canonitzat el 1690.

A més, avui celebrem el diumenge XXX, Jornada Mundial per l’evangelització dels pobles (DOMUND)

Després de la Resurrecció «Jesús s’acosta als Onze i els parla: ‘Déu m’ha donat tot poder al cel i a la terra [arreu]. Aneu a tots els pobles [de tota llengua, raça, nació…] i ensenyeu-los a observar tot lo que us he manat. Jo sóc amb vosaltres» (cf. Mt 28,18-20).

«El penúltim diumenge d’octubre se celebra a tot el món la Jornada Mundial de les Missions (DOMUND). És el dia en què, d’una manera especial, l’Església universal prega pels missioners i col·labora amb les missions… Al nostre món podem veure fàcilment canvis superficials, que deixen les coses com estaven, i canvis ‘a pitjor’, perquè deriven d’accions injustes i que atempten contra la dignitat de l’ésser humà. Davant d’això, els missioners ens demostren que són possibles els canvis ‘a millor’, profunds i reals» (Cardenal Joan Josep Omella, 2018).

► HISTÒRIA DEL DOMUND

  • 1926, febrer: Es publica l’encíclica “Rerum Ecclesiӕ”, en què el papa Pío XI reafirma la importància i urgència dels objectius missioners programats al principi del seu pontificat i manifesta la seva resolució d’escurçar les etapes per a la seva realització: «L’Església no té una altra raó de ser que la de fer partícip a tota la humanitat de la redempció salvadora, eixamplant arreu el regne de Crist».
  • 1926, abril 14: En aquest context, un breu rescripte de la Sagrada Congregació de Ritus, firmada pel Prefecte Cardenal Vicco, és l’acta fundacional del Diumenge Mundial de les Missions.
  • 1943: Mons. Ángel Sagarminaga, primer director nacional de les Obres Missionals Pontifícies d’Espanya. Promou cinc objectius: pregària, donar a conèixer la tasca dels missioners, estimular la missió entre fidels i preveres, fer conèixer millor l’Obra de la Propagació de la Fe i sol·licitar ajuda econòmica.

A l’octubre la magrana madura.

A l’octubre la magrana madura.