23 D’OCTUBRE

Sant Joan de Capestrano, prevere

En Joan, fill de l’Aquila (1386-1456) va ser primer alcalde de Perugia, i va treballar de valent com a fill de Sant Francesc: posar pau entre les diferents branques dels seus germans (Menors i Conventuals). Gran evangelitzador (Àustria, Baviera, Bohèmia, Polònia); gran inquisidor i impulsor de la creuada contra els turcs… Potser per aquest curriculum els capellans castrenses se l’han fet seu com a patró i es volen emmirallar amb les seves paraules: «El prevere ha de mostrar en la seva persona la mena de vida que els altres han d’observar en la casa de Déu» (Espill de Clergues).

«A l’octubre la magrana madura».