23 DE NOVEMBRE

Sant Climent I, papa i màrtir

Segons sant Ireneu fou el tercer successor de sant Pere a Roma (92-101) i fou testimoni de la tradició apostòlica. És autor del primer document papal que ens ha arribat: una carta als cristians de Corint on exhorta a la unitat de la comunitat en un moment en el qual greus dissensions l’amenacen: «Vós, Senyor, vau crear la terra, sou just en els vostres judicis, savi en la creació, misericordiós i compassiu; perdoneu-nos les nostres faltes i negligències». Sant Ciril, apòstol dels eslaus, cregué trobar les seves relíquies i les portà a Roma.

També celebrem la festa de sant Columbà, abat.

Fill d’una nissaga noble irlandesa, Columbà es va fer monjo a Bangor. Estudiós de les Escriptures i dels Pares de l’Església va sentir la crida missionera i juntament amb 12 companys va predicar per Anglaterra, França, Alemanya, Suïssa i Itàlia. El grup de monjos irlandesos es va instal·lar finalment a Bobbio, a la Llombardia. Aquests monjos introduïren la pràctica penitencial de la confessió individual. Columbà morí l’any 615.

► Per Sant Climent, el fred reganya (= ensenya) la dent.

► Per Sant Climent, el fred reganya (= ensenya) la dent.