23 DE JUNY

Sant Joan Fisher, bisbe i màrtir i Sant Tomàs More, màrtir

Amics i homes de gran cultura, ambdós foren condemnats a mort pel rei Enric VIII, per haver-se negat a reconèixer la dissolució del matrimoni reial. Joan Fischer (1469-1535) fou professor a Cambridge i bisbe de Rochester. Tomàs More (1477-1535), pare de família, literat (“Utopia”), i el primer laic canceller del regne.

De Tomàs, molt bromista, s’explica que en el patíbul demanà al seu botxí que l’ajudés a pujar, “perquè per a baixar ja se les arreglaria sol”. En el moment de tallar-li el cap procurà posar-se bé la barba, ja que “aquesta no havia ofès a sa majestat i no mereix ser tallada”. Celebrats el 22 en el Santoral, a l’arxidiòcesi de Barcelona se celebren l’endemà de Sant Paulí.

► Hivern fangós, juny granellós.