22 DE NOVEMBRE

Santa Cecília, verge i màrtir

Sembla que Cecília donà la seva casa de Roma per a fer-ne una església (segle III). El 1594 se li agraí convertint-la en patrona dels cantors i músics: «Tothom investiga com cal cantar a Déu. Canta amb exultança. Què és cantar amb exultança? Entendre que no es pot explicar amb paraules allò que es canta ànima endintre» (Sant Agustí, Sermó I). Un passatge de la “passió” hauria donat lloc al patronatge musical: “candentibus organis” (els tubs roents) per “canentibus organis”  (cantant els orgues). Estàtua a la nau dreta de la catedral de Barcelona.

► Santa Cecília clara, tot l’Advent emborbollada.

► Santa Cecília clara, tot l’Advent emborbollada.