22 D’AGOST

Benaurada Verge Maria Reina

Ja en algunes iconografies antigues Maria apareix amb la corona de reina al costat del Crist Pantocràtor. Moltes antífones i himnes de l’Edat Mitjana, encara avui vigents, també la representen com a reina. El Concili Vaticà II ens diu: «Maria fou assumpta a la glòria celestial i fou exalçada pel Senyor com a reina universal a fi d’assemblar-se amb el seu fill d’una manera més plena» (LG 59).

Pius XII instaurà aquesta festa en l’encíclica «Ad cæli Reginam» el 1954.

► “Sant Bartomeu aboca l’aigua pertot arreu”: hom creu que aquest sant fa ploure a bots i barrals.

► “Sant Bartomeu aboca l’aigua pertot arreu”: hom creu que aquest sant fa ploure a bots i barrals.