22 D’AGOST

Benaurada Verge Maria Reina

«La solemnitat de l’Assumpció es prolonga fins a la memòria, vuit dies després, de la benaurada Verge Maria Reina. Hom contempla aquella que, asseguda al costat del Rei dels segles, resplendeix com a reina i intercedeix com a mare» (Pau VI, «Marialis Cultus», 6). Després de la festa de Crist Rei (Pius XI, 1925: acabat el desgavell de la Gran Guerra), Pius XII publica l’encíclica «Ad cæli Reginam» (1954) on hi queda constituïda la festa de Maria Reina.

Sant Bartomeu aboca l’aigua pertot arreu.

Sant Bartomeu aboca l’aigua pertot arreu.