21 DE JULIOL

Sant Llorenç de Bríndisi, prevere i doctor

Juli de Rossi nasqué a Brindisi el 1559 i, ben jove, ingressà als caputxins amb el nom de Llorenç. Estudià a Parma mostrant gran habilitat per les llengües. Predicà a les ciutats d’Europa dialogant amb protestants, jueus i musulmans. Del 1602 al 1605 fou general dels caputxins, diplomàtic de talla evangèlica, el seu missatge impactà i compactà l’Europa del seu temps, tan sacsejada i esmicolada. Morí a Lisboa el 1619 i té la tomba a Villafranca del Bierzo. Els sermons escrits que se li conserven avalen que sigui reconegut com a doctor apostòlic.

L’aigua de juliol omple el cossiol

L’aigua de juliol omple el cossiol