21 DE DESEMBRE

Sant Pere Canisi, prevere i doctor de l'Església

Pere Kanijs (llatinitzat Canisi) va néixer a Nimega (Països Baixos) el 1521 en el si d’una família molt catòlica. Després d’estudiar teologia i fer-se jesuïta treballà molt en la defensa de la fe catòlica, durant molts anys, a Alemanya (“segon apòstol”, després de Sant Bonifaci). Estudiós principalment dels Pares de l’Església, participà com a teòleg en el Concili de Trento.

A més de la predicació, escriví i publicà moltes obres (la més famosa, el “Catecisme”): «Ja sabeu, oh Senyor, quantes vegades i amb quanta urgència em confiàreu Alemanya aquell mateix dia, talment que des d’aleshores aquest afany no m’ha abandonat mai; per Alemanya voldria viure i morir». Morí el 1597.

De Sant Tomàs a Nadal, un pas de gall.

De Sant Tomàs a Nadal, un pas de gall.