20 DE DESEMBRE

Sant Domènec de Silos, abat

Sant Domènec de Silos, abat

De família humil, de petit havia fet de pastor. Va entrar al monestir de Sant Emilià de la Cogolla, del qual va arribar a ser-ne prior. Al capdavant d’aquesta comunitat va entrar en conflicte amb el rei de Navarra i es va exiliar al monestir de Silos, als dominis del rei de Castella. A Silos, amb només sis monjos i una economia precària va intentar de revifar-lo: aconseguí donacions per renovar arquitectònicament el recinte, alhora que reforçava la formació i la vida espiritual de la comunitat i la convertia en un centre religiós i de producció d’art sagrat. També es va preocupar de satisfer les necessitats de la població més pobra i de pagar els rescats dels cristians captius en terres islàmiques. Autor de miracles, ben aviat va ser venerat com a sant per tot Castella. Va morir el 1073.

► Aniversari de l’ordenació episcopal del Rvdm. P. Javier Vilanova Pellisa, bisbe auxiliar de Barcelona (2020).

  1. Sepultura de sant Ceferí, papa, el qual va governar l’Església durant divuit anys i va encarregar al seu diaca sant Calixt la construcció per a l’Església Romana de l’esmentat cementiri. A Roma, al costat del cementiri de Calixt, a la via Àpia (217/218).
  2. Sant Liberat, màrtir, el qual, segons es diu, va exercir l’ofici de cònsol. També a Roma, a la via Salària Antiga, al cementiri al costat dels Set Coloms (data incerta).
  3. Sant Filigoni, bisbe, que, per voluntat de Déu, essent advocat va ser cridat a regir aquesta Església, i juntament amb el bisbe sant Alexandre i altres companys va ser el primer a lluitar contra Arri per la fe catòlica, descansant en el Senyor ple de mèrits. Sant Joan Crisòstom el celebra amb un gran encomi. A Antioquia, Síria (324).
  4. Sant Urcisí, deixeble de sant Columbà, que primer va portar una vida eremita en la solitud i, després de ser descobert, va induir a molts a abraçar aquest gènere de vida. A la muntanya Jura, a la ribera del Doubs, entre els helvecis (~ 620).
  5. Sant Domènec, abat, el qual, essent ermità, va restaurar després aquest monestir dissolut, va introduir la disciplina i va afavorir dia i nit la lloança divina. Al monestir de Silos, a la regió de Castella (1073).
  6. Beat Vicenç Romà, prevere, que, essent rector, es va dedicar amb totes les seves forces a l’educació dels nens i a les necessitats dels obrers i pescadors. A Tor Ottava, Nàpols, a la Campània (1831).
  7. Beat Miquel Piaszczynski, prevere i màrtir, que, polonès d’origen, va ser empresonat a l’estranger a causa de la fe i, suportats els turments, va passar a la glòria celeste. Al camp de concentració de Sachsenhuse, Alemanya (1940).
  • Altres: advocacions marianes, commemoracions de congregacions religioses, sants i beats (tradició, costumari…).
  • Aniversari de l’ordenació episcopal del Rvdm. P. Xavier Vilanova Pellisa, bisbe auxiliar de Barcelona (2020).

 

Boires pel desembre, ni pluges ni neus són de tembre

Boires pel desembre, ni pluges ni neus són de tembre