2 DE JUNY

Sant Marcel·lí i Sant Pere, màrtirs

El mateix botxí informà al papa sant Damas que, durant la terrible persecució de Dioclecià (303), el jutge havia manat que el sacerdot Marcel·lí i l’exorcista Pere fossin decapitats i enterrats d’incògnit. Abans, havien estat obligats a cavar la seva pròpia tomba. La piadosa matrona Lucil·la, però, en descobrí els cossos i els enterrà en el cementiri Ad duas lauros, de la Via Labicana. Ja al segle VI són citats a les pregàries eucarístiques de la missa.

► Si plou a primers de juny, el bon temps és lluny.

► Si plou a primers de juny, el bon temps és lluny.