19 DE MAIG

Sant Francesc Coll i Guitart, prevere

Beatificat pel papa Joan Pau II el 29 d’abril de 1979, Francesc Coll va néixer a Gombrèn (Ripollès) el 18 de maig de 1812. El 1830 entra a l’Orde dels Predicadors, on fa la seva professió i rep el diaconat, fins que el 1835 l’exclaustració dels religiosos l’obliga a viure fora del convent. Ordenat sacerdot l’any següent, fou destinat al ministeri parroquial i a la predicació.

Nomenat director de l’Orde Seglar dominicà (1850), el 1856 funda les Dominiques de l’Anunciata per a la formació cristiana de les joves en els llocs més pobres i desatesos. Va morir a Vic el 2 d’abril de 1875. El diumenge 11 d’octubre de 2009 el papa Benet XVI el va canonitzar a Roma: «Es va dedicar amb afany a propagar el missatge cristià per pobles i ciutats de Catalunya. La seva passió era predicar, en gran part, de manera itinerant i seguint la forma de missions populars. Arribava al cor dels altres perquè transmetia allò que ell mateix vivia al seu interior».

► “Maig ventós, pel mariner, dolorós”: potser que l’origen fossin les tempestes. Durant el maig, quan n’hi ha, el vent bufa molt fort i de direcció variable. En el mar aquestes condicions són realment perilloses a l’hora de dominar una embarcació.