18 D’ABRIL

Beat Romà Archutowski, prevere i màrtir

Nat Karolin (Polònia) el 1882 d’una família benestant. Després d’estudiar a Varsòvia, s’ordena de prevere (1904). Es dedicà a tasques pedagògiques, essent prefecte d’escoles i director d’un institut, publicant llibres i articles. Nomenat canonge va rebre la creu ‘Pro Ecclesia et Pontifice’. Director del seminari durant l’ocupació alemanya, fou arrestat i conduït al camp de concentració de Majdanek, on morí a conseqüència de les privacions i misèries, el 18 d’abril del 1943. Beatificat el 13 de juny del 1999.

► “Si no vols menjar sopes tot l’estiu, sembra pèsols per l’abril”.

► “Si no vols menjar sopes tot l’estiu, sembra pèsols per l’abril”.