18 D’ABRIL

Beat Romà Archutowski, prevere i màrtir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nat a Karolin (Polònia) el 1882 d’una família benestant. Després d’estudiar a Varsòvia, s’ordena de prevere (1904). Es dedicà a tasques pedagògiques, essent prefecte d’escoles i director d’un institut, publicant llibres i articles. Nomenat canonge va rebre la creu ‘Pro Ecclesia et Pontifice’. Director del seminari durant l’ocupació alemanya, fou arrestat i conduït al camp de concentració de Majdanek, on morí a conseqüència de les privacions i misèries, el 18 d’abril del 1943. Beatificat el 13 de juny del 1999.

També celebrem la festa del beat Andreu Hibernón.

A València és molt popular aquest beat Andreu, fill d’una família murciana que es va empobrir després de tastar la riquesa. El jove Andreu, traslladat a València, treballà de valent per a millorar la situació econòmica dels seus pares. Però, ai las! Quan tornava a casa amb les butxaques plenes fou assaltat per un grup de bandolers, que li van pispar tots els seus estalvis.

El fet li impactà profundament: entrà als franciscans descalços de Cartagena i escampà caritat i dolçor fins a la seva mort a Gandia el dia 18 d’abril del 1602. Fou beatificat el 13 de maig del 1791. Advocat contra la pleuresia, havia gaudit de moltes veneració.

► “Tronada per l’abril, cada gra en torna mil”