17 DE MAIG

Sant Pasqual Bailón, religiós

Pasqual (1540-1592), de pastor d’ovelles entrà a l’Orde dels Framenors, on sobresortí pel seu amor a la Mare de Déu i a l’Eucaristia. Lleó XIII el constituí patró de les Associacions i Congressos eucarístics (1897). Per això les imatges ens el mostren amb la gaiata per conduir ovelles i amb el calze per conduir-nos vers el Crist.

 

1. Sant Pasqual Bailón, religiós de l’orde dels Germans Menors, que, mostrant-se sempre diligent i benèvol envers tothom, va honrar constantment el misteri de la santíssima Eucaristia amb ardent amor. A Vila-real, de la regió de València (1592). A l’Estat espanyol és recomanable llegir en primer lloc la commemoració de sant Pasqual Bailón, religiós, per tenir el grau de Memòria en el Calendari espanyol, que en aquest dia figura en el núm. 6.

2. Sant Adrió, màrtir. A Alexandria, a Egipte (~ s. IV).

3. Sant Víctor, màrtir. A Roma, a la via Salària Antiga, al cementiri de Basilla (~ s. IV).

4. Sants Heracli i Pau, màrtirs. A Niveduno, prop del Danubi, a Escítia (~ s. IV).

5. Commemoració de santa Restituta, verge i màrtir. A l’Àfrica Proconsular (~ 304).

6. Sant Emilià. A Vercelli, de la província de Ligúria, a Itàlia (s. VI).

7. Sant Pere Liu Wenyuan, màrtir i catequista, que va ser estrangulat a causa del nom de Crist. A la ciutat de Guiyang, a la província de Guizhou, a la Xina (1834).

8. Beata Júlia Salzano, verge. Va fundar la Congregació de les Germanes Catequistes del Sagrat Cor per ensenyar la doctrina cristiana i difondre la devoció cap a l’Eucaristia. A Casoria, prop de Nàpols, a la Campània, a Itàlia (1923).

9. Beata Antònia Messina, verge i màrtir. Als setze anys d’edat, lliurada en obres a favor de l’Església, va defensar la seva castedat fins a la mort. Al petit poble d’Orgosolo, a l’illa de Sardenya, a Itàlia (1935).

10. Beat Ivan Ziatyk, prevere de la Congregació del Santíssim Redemptor i màrtir. En temps de persecució pels enemics de la fe va merèixer seure a la taula del banquet celestial dels justos. Al camp de concentració de la ciutat d’Oserlag, pròxim a Irkutsk, a Rússia (1952).

 

►  Fer cara de maig.

►  Fer cara de maig.