17 DE MAIG

Sant Pasqual Bailón, religiós

Li van imposar el nom de Pasqual, perquè va néixer la vigília de Pentecosta del 1540. De família humil i molt cristiana, passà bona part de l’adolescència fent de pastor. Ingressà a l’orde franciscà com a germà llec demostrant sempre una actitud humil. Devot de l’Eucaristia, Lleó XIII el constituí patró de les Associacions i Congressos Eucarístics (1897).

«Que la participació en l’Eucaristia ens ajudi sempre a seguir al Senyor cada dia» (Papa Francesc, Corpus, 2013). Les imatges ens el mostren amb la gaiata per conduir ovelles i amb el calze per conduir-nos vers el Crist.

►  Fer cara de maig.

►  Fer cara de maig.