15 D’ABRIL

DIVENDRES SANT, Sant Damià de Veuster, prevere

El sant d’avui sí que és molt conegut, sobretot pel seu nom de religiós: Damià de Molokai. En realitat el seu nom era Josep de Veuster i havia nascut a Tremeloo (regió de Flandes) el 1840 en el si d’una família nombrosa on va aprendre a compartir. El 1859 entrà a la congregació dels Sagrats Cors de Jesús i Maria, on canvià el seu nom. El 1864 s’oferí per a les missions de les illes Hawai, on evangelitzà aquells territoris difícil.

Però en Damià encara s’havia de mostrar més valent. El 1873 s’oferí per anar a la leproseria de l’illa de Molokai, on els malalts vivien aïllats i en condicions inhumanes, Amb afecte i empenta, i enmig també de dures crítiques, organitzà una vida més digna per als leprosos, i ell mateix acabà agafant la lepra. Morí a Kalawao el 15 d’abril de 1889. Beatificat el 4 juny del 1995 i canonitzat pel papa Benet XVI l’11 d’octubre de 2009.

► “No t’embarquis a l’abril, si no vols estar en perill”.

«El Divendres Sant és el moment culminant de l’amor. La mort de Jesús, que sobre la creu s’abandona al Pare per oferir la salvació a tot el món, expressa l’amor lliurat fins al final, sense fi. Un amor que vol abraçar-nos a tots sense excloure ningú. Un amor que s’estén a tot temps i a tot lloc: una font inesgotable de salvació de la qual cada un de nosaltres, pecadors, pot beure. Si Déu ens ha demostrat el seu amor suprem en la mort de Jesús, aleshores també nosaltres, regenerats per l’Esperit Sant, podem i hem d’estimar-nos els uns als altres» (Papa Francesc, Homilia, 23.03.16).

► Col·lecta pels Llocs Sants.

► Col·lecta pels Llocs Sants.