15 D’ABRIL

Sant Damià de Veuster, prevere

El sant d’avui sí que és molt conegut, sobretot pel seu nom de religiós: Damià de Molokai. En realitat el seu nom era Josep de Veuster i havia nascut a Tremeloo (regió de Flandes) el 1840 en el si d’una família nombrosa on va aprendre a compartir. El 1859 entrà a la congregació dels Sagrats Cors de Jesús i Maria, on canvià el seu nom. El 1864 s’oferí per a les missions de les illes Hawai, on evangelitzà aquells territoris difícil.

Però en Damià encara s’havia de mostrar més valent. El 1873 s’oferí per anar a la leproseria de l’illa de Molokai, on els malalts vivien aïllats i en condicions inhumanes, Amb afecte i empenta, i enmig també de dures crítiques, organitzà una vida més digna per als leprosos, i ell mateix acabà agafant la lepra. Morí a Kalawao el 15 d’abril de 1889. Beatificat el 4 juny del 1995 i canonitzat pel papa Benet XVI l’11 d’octubre de 2009.

► “No t’embarquis a l’abril, si no vols estar en perill”.