14 D’OCTUBRE

Sant Calixt I, papa i màrtir

Segons unes actes del martiri va morir en tirar-lo a un pou, lligant-li una pedra de molí al coll. És així com el presenten les imatges. Sabem que Sant Calixte fou elegit papa el 217 i portà una activitat intensa: clarificant la fe, humanitzant la pràctica penitencial i consolidant el dret matrimonial. Morí el 222 donant testimoni de la seva fe.

«Si la persecució troba el soldat de Déu disposat així, la seva fortalesa, prompta per al combat, no podrà ser vençuda» (Sant Cebrià).

«Per Santa Teresa, sembra de pressa».