13 DE JULIOL

Sant Enric, rei

Enric (973-1024) succeí l’emperador Otó III (1002) i meravellà tot el món mostrant-se submís a l’Evangeli, essent cap del Sant Imperi Romà Germànic com Enric II (1014). Governà amb saviesa, col×laborant en la fundació de diòcesis i monestirs a Germània i a Itàlia. Amb la seva esposa Conegunda encara trobava temps per a la meditació i la pregària: «Desitgem recuperar en el cel els tresors que ens han estat confiats aquí a la terra, i on també el nostre cor ja habita per desig i per amor» (Vida).

Com a persona de govern, no sempre prengué decisions al gust de tothom i n’errà alguna. Però treballà responsablement per la pau i la unitat d’Europa al servei dels senzills; s’esforçà “per viure amb senzillesa, pietat i fidelitat al Rei del Cel”.

També celebrem la festa del Beat Carles Manuel Cecili Rodríguez Santiago

El beat Carles Manuel (1918-1963) és una de les poques excepcions d’una persona dels països americans de parla hispana que, sense ser màrtir, ha pujat al podi de la santedat. Nascut a Caguas (Puerto Rico) en una família molt practicant, els problemes greus de salut no li van impedir participar activament en la vida de l’Església. Interessat per la formació de laics i sacerdots i la vivència profunda de la litúrgia, va fundar a San Juan de Puerto Rico el Centre Universitari Catòlic i va organitzar un Centre Litúrgic.

Entre les seves inquietuds hi havia una participació activa dels laics en la litúrgia, l’ús de la llengua vernacla i la reinstauració de la Vetlla Pasqual, elements tots ells que posteriorment instauraria el Concili Vaticà II. Beatificat l’any 2001 per Joan Pau II, és el primer beat porto-riqueny.

La vinya, al juliol, no vol beure aigua, sinó prendre el sol

La vinya, al juliol, no vol beure aigua, sinó prendre el sol