12 DE MAIG

L’ASCENSIÓ DEL SENYOR

DIUMENGE DE L’ASCENSIÓ DEL SENYOR

«Mentre Ell hi és, segueix essent-hi amb nosaltres; i, nosaltres, mentre som aquí, podem ésser ja amb Ell, allí! Ell ho realitza amb la seva divinitat, el seu poder i el seu amor; nosaltres, en canvi, malgrat no podem fer-ho com ell en la divinitat, sí que podem fer-ho amb l’amor» (St. Agustí, Sermó sobre l’Ascensió de Senyor).

A l’Edat Mitjana, la festa es ritualitza amb una processó (que recorda el desplaçament de Jesús i els Apòstols al Mont de les Oliveres) i amb el ritus d’apagar el ciri pasqual, a l’acabar la proclamació de l’Evangeli. El missal de Pius V (1570-1962) encara recull el ritus de l’Edat Mitjana, abans de la reforma del Concili Vaticà II.

Avui, en la solemnitat de l’Ascensió del Senyor, celebrem la 58ena Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. El lema d’enguany: “Intel·ligència artificial i saviesa del cor per a una comunicació plenament humana”: «En aquesta època que corre el risc de ser rica en tecnologia i pobre en humanitat, la nostra reflexió només pot partir del cor humà. Només des d’una mirada espiritual, només recuperant una saviesa del cor, podrem llegir i interpretar la novetat del nostre temps i redescobrir el camí d’una comunicació plenament humana» (Papa Francesc).

 

FFins el dotze de maig l’hivern no diu: me’n vaig.

FFins el dotze de maig l'hivern no diu: me'n vaig.