11 DE JULIOL

Sant Benet, abat, patró d'Europa

Ja va fer bé el papa Pau VI de declarar-lo patró d’Europa el 1964. Mentre l’Imperi Romà s’ensorrava, Benet redreçava aquelles terres “no anteposant res absolutament al Crist” (Regla):

1/ La gent vagava sense rumb fix, ESTABILITAT (quatre parets, monestir, “escola del servei diví”).

2/ Sense autoritat, OBEDIÈNCIA (Abat, un pare “que no ha de manar res al marge del Senyor”).

3/ La convivència, després de tantes guerres, desastrosa, CONVERSIO MORUM (‘morum’, no són els moros, sinó els ‘costums’).

4/ Misèria, els camps sense conrear, TREBALL (vinya, Priorat).

5/ La cultura, inexistent, SCRIPTORIUM (còpia de llibres, Ripoll).

6/ Espiritualitat?, ORA (la pregària arrenglera la jornada amb el treball).

7/ Peregrins, malalts, HOSTATGERIA (servits “com si fossin el Crist”).

Avui, uns quants Benets no anirien gens malament en aquesta Europa actual …! Té una imatge a la girola de la catedral de Barcelona.

 ► “El juny la madura i el juliol duu la fruita”